API Koppelingen

Modulair 

De toepassing van middleware in software architectuur maakt het mogelijk om modulaire systemen te ontwikkelen. Hoewel dit niet direct interessant is voor de eindgebruiker, biedt het een reeks aan voordelen voor de softwareontwikkelaar.

Het gescheiden houden van onderdelen van een applicatie zorgt ervoor dat delen geen afhankelijkheid hebben van elkaar en dus kunnen blijven werken in het geval dat een probleem zich voordoet in één van de modules. Hierdoor komt het zelden voor dat een crash of bug ervoor zorgt dat de hele applicatie niet meer werkt en kunnen deze vaak opgelost worden zonder dat de eindgebruiker hier veel problemen door ervaart. 

Gestructureerd 

Een goed opgezette structuur zorgt ervoor dat er in teams ontwikkeld kan worden aan een applicatie en dat na oplevering eventuele bugs snel verholpen kunnen worden omdat snel duidelijk is waar een probleem zich voordoet in de code. Een ander voordeel van een goed opgezette code structuur is dat wijzigingen of toevoegingen aan de applicatie geen grote invloed hebben op andere onderdelen in de applicatie. Door middleware toe te passen in de codestructuur wordt communicatie tussen onderdelen gestroomlijnd en kunnen kleinere overzichtelijke delen van een applicatie met elkaar samenwerken zonder dat ze grote afhankelijkheden hebben van elkaar.  

Verschillende programmeertalen 

Met de toepassing van middleware wordt een tussenlaag gecreëerd die verschillende onderdelen van een applicatie met elkaar laten samenwerken. Deze verschillende onderdelen communiceren met elkaar via de middleware/ API en staan zo volledig los van elkaar. Doordat het losstaande onderdelen zijn, kunnen ze in verschillende programmeertalen ontwikkeld worden. Hierdoor is de programmeur niet gelimiteerd tot slechts één ontwikkeltaal en kan dus ieder onderdeel van het systeem ontwikkelen in de meest toepasselijke programmeertaal. 

Samenwerken 

Bij het implementeren van een middleware laag wordt de datacommunicatie opgezet en worden verschillende koppelingen ontwikkeld waarmee andere applicaties kunnen communiceren. Deze koppelingen – API’s – bieden de mogelijkheid om vanaf het internet de middleware aan te roepen. Hierdoor kan op gestructureerde en veilige wijze samengewerkt worden met andere softwareontwikkelaars van verschillende partijen. De ontwikkelaar van de middleware bepaalt op deze manier welke onderdelen wel en niet bereikt kunnen worden door de andere software. 

Veilig 

Doordat middleware veelal online staat is het van essentieel belang dat het goed beveiligd is. Het is niet gewenst dat iedereen de mogelijkheid heeft om gegevens uit een systeem op te vragen via de API. Om een optimale veiligheid te garanderen zijn strenge veiligheidsvoorschriften opgesteld waaraan online middleware moet voldoen.

Door te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften is het enkel mogelijk voor bevoegde personen en applicaties om gebruik te maken van de middleware. Applicaties die hier geen speciale bevoegdheid voor hebben kunnen zo nooit bij de gegevens komen. 

Offerte

Denkt u na het lezen van bovenstaande dat is ideaal maar dat zal wel niet betaalbaar zijn?

Dan doen wij u graag verbazen met een gepaste offerte.