Software Development

Goede software is tegenwoordig van vitaal belang voor iedere onderneming.
Wij ontwikkelen maatwerk applicaties die bedrijfsprocessen ondersteunen
en werkdruk verlagen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bij IC10 houden wij ons dagelijks bezig met web- en appontwikkeling. Bedrijfssucces staat bij de ontwikkeling centraal en innovatie is hiervoor het sleutelwoord.
Door altijd bij te zijn met de nieuwste ontwikkelingen in het IT-landschap kunnen wij onze klanten voorzien van oplossingen die future-proof zijn.

Onze kracht ligt in het ontwikkelen van applicaties of websites die perfect zijn afgestemd op de wensen en de doeleinden van de klant.
hierbij staan gebruiksvriendelijkheid, uiterlijk en veiligheid centraal.

Desktop Applicaties

Desktop-app ontwikkeling voor verschillende / cross platforms

Mobiele Apps

Ontwikkeling voor telefoon, tablet en wearables

Web Development

Responsive websites op maat gemaakt

Ontwikkel methodiek

Analyse

01

Door de iteratieve structuur van onze methodiek is het van belang dat de wens goed begrepen wordt door de softwareontwikkelaar. Om de wens van de klant duidelijk te krijgen, wordt er met de klant gesproken over de huidige werking en de wens voor de toekomstige werking.

Ontwerp

02

Zodra de wensen van de klant duidelijk zijn gaan wij over tot het ontwerpen van de nieuwe web- of mobiele applicatie.

Het ontwerp van de web- of mobiele applicatie wordt vooraf goed gedocumenteerd m.b.v. beschrijvingen en wireframes om op voorhand een zo duidelijk mogelijke verwachting te creëren wat de klant kan verwachten bij de oplevering.

Ontwikkeling en testen

03

Zodra de analyse en ontwerp afgerond zijn, de werkzaamheden uitgedacht en de wens van de klant goed geformuleerd is. dan begint de ontwikkelingsfase.

Het ontwikkelen gebeurt via Scrum methodiek. Het project wordt in meerdere iteraties ontwikkeld, per iteratie worden nieuwe functionaliteiten opgenomen in de te ontwikkelen web- of mobiele applicatie.

Bij afronding van iedere iteratie wordt het resultaat samen met de klant doorgenomen. Tijdens de ontwikkeling van het project worden tests opgesteld a.d.h.v. het doel van de functionaliteiten.
Per functionaliteit wordt er uitvoerig getest en het wordt pas als afgerond gezien zodra het voldoet aan het doel van de functionaliteit wat vooraf gesteld is.

Oplevering en nazorg

04

De oplevering gaat gepaard met het uitvoeren van acceptatietesten, er zijn testcases opgesteld die allen succesvol afgerond dienen te worden voordat overgegaan kan worden naar het moment van oplevering.
Indien 1 of meerdere van deze testcases niet succesvol afgerond worden, zullen de complicaties nog verholpen moeten worden.

IC10 B.V. blijft na oplevering van een de web- of mobiele applicatie de partij die benaderbaar is voor de klant wanneer het gewenst is dat er wijzigingen aangebracht worden of toevoegingen gedaan worden aan de web- of mobiele applicatie.

Mochten er onverwachte complicaties voordoen na oplevering van het product, dan is IC10 B.V. de partij die benaderd kan worden om mee te kijken en denken om het probleem te verhelpen. De ervaring wijst uit dat iedere web- of mobiele applicatie onderhoud nodig heeft en daarvoor is het van belang dat er een partij is die dit onderhoud pleegt wanneer nodig.

Onze partners